Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(10.05.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(10.05.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, wspierania wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, promocji zdrowia, oświaty i wychowania, pomocy społecznej.
(10.05.2019)
Pozostało tylko parę dni na zgłoszenie się VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”, który został objęty honorowym patronatem Burmistrz Miasta Jarosławia. Do 13 maja wszyscy aktywni mieszkańcy i organizacje społeczne mają szansę na granty w wysokości 5 000 zł, 3 000 zł lub 1 000 zł.
(09.05.2019)
Centrum Rozwoju Lokalnego co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 31 maja 2019 roku.
(09.05.2019)
Firma Core PV Sp. z o.o. poszukuje gruntów gminnych oraz prywatnych do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne. CORE PV to firma z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w procedowaniu projektów pojedynczych elektrowni oraz dużych farm solarnych na terenie Polski, Europy i Świata. Spółka ściśle współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki, ochrony środowiska, finansów i prawa.
(07.05.2019)
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy u 84 osób młodych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w roz. KC) wyłącznie powiaty: łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, sanocki, krośnieński, m. Krosno oraz osób zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Sanok, Krosno.
(07.05.2019)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Montaż instalacji osuszania silikażelowego gazu na OZG Jarosław - 26.KGZ Jarosław".
(02.05.2019)
Termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy”, który został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00.
(30.04.2019)
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „FOTORECYCLING”. Prace na konkurs można nadsyłać do 30 września 2019 roku.
(30.04.2019)
Trwa projekt „Młodzi, Aktywni, Wykształceni!” realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
(26.04.2019)
W związku z realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” nr projektu: POWR.01.02.01-18-0024/18 w imieniu realizatorów projektu przekazujemy poniżej informację na temat projektu.
Strona: «  1 | 2 | 3      [strona 3 z 3 - wszystkich aktualności: 41]