Urząd Miasta Jarosławia http://www.jaroslaw.pl/ www.jaroslaw.pl - oficjalna strona Urzędu Miasta w Jarosławiu pl ver. 1.3 Tue, 23 May 2017 10:49:15 +0200 Tue, 23 May 2017 10:49:15 +0200 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 kwietnia 2017 r. wpłynęło do GDOŚ pismo, w którym Ukraina przekazała notyfikację w trybie artykułu 3 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie... Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id294,Obwieszczenie-Regionalnego-Dyrektora-Ochrony-Srodowiska-w-Rzeszowie.html Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu ul. Łazy Kostkowskie 14. Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id293,Konkurs-na-stanowisko-Dyrektora-Szkoly-Podstawowej-Nr-9-im.-Tadeusza-Kosciuszki-w-Jaroslawiu-.html Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu ul. Dolnoleżajska 16. Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id292,Konkurs-na-stanowisko-Dyrektora-Szkoly-Podstawowej-Nr-7-w-Jaroslawiu-.html Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku. Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id291,Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-2017-roku.html Konkurs "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" Trwa nabór wniosków do konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" adresowanego do grup nieformalnych i grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych. W czwartek 20 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (ul. Jana Pawła II 17) odbędzie się spotkanie informacyjne. Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id289,Konkurs-Podkarpackie-Inicjatywy-Lokalne-2017.html Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id288,Rozporzadzenie-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi.html Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD). Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id287,Wynik-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 4-13 kwietnia 2017 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id286,Komunikat-Podkarpackiego-Wojewodzkiego-Lekarza-Weterynarii.html 4 drzewa w parku do usunięcia Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z terenu Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w najbliższym czasie zostaną usunięte 4 drzewa w złym stanie zachowania, zagrażające ludziom przebywającym w ich otoczeniu, tj. 2 jesiony wyniosłe, klon jawor oraz robinia biała. Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id285,4-drzewa-w-parku-do-usuniecia.html Informacja Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu informuje, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków jest nadal obowiązujące – aż do czasu jego uchylenia. Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id284,Informacja-Inspekcji-Weterynaryjnej.html Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku. Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id283,Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku.html Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 t. j. z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 Mon, 20 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id282,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-2017-roku.html Deratyzacja na terenie Jarosławia w dniach 15-30 marca 2017 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na terenie miasta Jarosławia powszechnej deratyzacji. Deratyzację należy przeprowadzić w dniach 15-30 marca 2017 r. Thu, 09 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id281,Deratyzacja-na-terenie-Jaroslawia-w-dniach-15-30-marca-2017-r..html Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id280,Wyniki-konkursu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku.html Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego w związku ze sprostowaniem błędu rachunkowego w załączniku mapowym Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego dotyczące wydania postanowienia o sprostowaniu na żądanie strony błędu rachunkowego w załączniku mapowym do decyzji Starosty Jarosławskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1725 od km 0+000 do km 0+860 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław" w celu powiadomienia stron biorących udział w powyższym postępowaniu. Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id279,Obwieszczenie-Starosty-Jaroslawskiego-w-zwiazku-ze-sprostowaniem-bledu-rachunkowego-w-zalaczniku-mapowym.html Wyniki konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Wyniki konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id278,Wyniki-konkursu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku.html Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD). Thu, 23 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id277,Otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) Thu, 23 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id276,Ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-Komisji-konkursowej-powolanej-do-opiniowania-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-pomocy-spolecznej-.html Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe następującym zawodniczkom, zawodnikom i trenerom z: Thu, 16 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id274,Ogloszenie-w-sprawie-przyznania-stypendiow-sportowych-za-osiagniete-wyniki.html Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław w 2017 roku. Wed, 08 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id273,Wyniki-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadan-z-zakresu-sportu-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku.html Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 t. j. z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017 Tue, 07 Feb 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id272,Otwarty-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-oraz-przeciwdzialania-narkomanii-w-2017-roku.html Komunikat Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1255) Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id271,Komunikat-Urzedu-do-Spraw-Kombatantow-i-Osob-Represjonowanych.html Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 395 /XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku: Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id270,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-nastepujacych-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku.html Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz Uchwały Nr 395 /XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. Wed, 25 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id269,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2017-r..html Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej Nr 441/XXXIX/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2017 r. ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku pod nazwą: Mon, 23 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id268,Konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-sportu-na-terenie-Gminy-Miejskiej-Jaroslaw-w-2017-roku-.html Apel do hodowców drobiu Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI, podtypu H5N8 w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji. Thu, 12 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id267,Apel-do-hodowcow-drobiu.html Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761". Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id266,Obwieszczenie-Regionalnego-Dyrektora-Ochrony-Srodowiska-w-Rzeszowie.html Obwieszczenie ws. realizacji inwestycji drogowej Starosta Jarosławski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1725 od km 0+000 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności. Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id265,Obwieszczenie-ws.-realizacji-inwestycji-drogowej.html Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj.: Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id264,Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej.html Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom. Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://www.jaroslaw.pl/ogloszenia-i-komunikaty/id263,Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-pomocy-spolecznej.html