Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(14.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał na 2019 rok indywidualne stypendia za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zawodniczkom i zawodnikom niżej wymienionych klubów.
(13.02.2019)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przedstawia dwa zarządzenia z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zarządzenie Nr 8/2019 dotyczy rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., natomiast Zarządzenie Nr 9/2019 dotyczy częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 11 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
(11.02.2019)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje o wydaniu postanowienia z dnia 11 lutego 2019 roku, znak: WOOŚ.420.3.5.2018.BK.34 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem" oraz obwieszczenia z dnia 11 lutego 2019 roku, znak: WOOŚ.420.3.5.2018.BK,35, zawiadamiającego strony m. in. o wydanym postanowieniu.
(08.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku
(08.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 7.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
(07.02.2019)
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
(01.02.2019)
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. beneficjent projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” realizowanego w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 zaprasza osoby zainteresowane, w tym w szczególnie placówki oświatowe, do zapoznania się z projektem.
(30.01.2019)
ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt stażowo-szkoleniowy pn. „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”.
(28.01.2019)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o planowanej rekrutacji do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. "Nowe umiejętności-nowe perspektywy" w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
(23.01.2019)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA realizuje projekt pn. „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”.
(23.01.2019)
Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projektu pn. „Dobry krok w przyszłość”, w którym oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe oraz płatne 6-miesięczne staże zawodowe.
(23.01.2019)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza mieszkańców Jarosławia do skorzystania z bezpłatnej oferty Punktu Doradczego w ramach realizowanego projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
Strona: 1 | 2 | 3  »       [strona 1 z 3 - wszystkich aktualności: 40]