Piotr Skrzypczak

PROMOCJA

Piotr Skrzypczak - SP2 JMR czyli Stefan Paweł 2 Józef Maria Roman - krótkofalowiec. Mieszka w Bydgoszczy. Od 2000 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Był wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wiceprezesem Oddziału Wojewódzkiego PZK w Bydgoszczy. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Terenowego Związku w Jarosławiu.

W 2003 roku otrzymał Medal "Zasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia". Dzięki wsparciu laureata zarząd Międzyzakładowego Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta organizuje ogólnopolskie zawody o Puchar Burmistrza.

Biorą w nich udział także radiostacje zagraniczne, co przyczynia się do promocji Jarosławia. W tym roku, dzięki pozytywnej opinii laureata, zarząd Międzyzakładowego Klubu PZK w Jarosławiu, otrzymał od Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Warszawie zgodę na prace radiostacji jarosławskich ze specjalnymi znakami okolicznościowymi. HF 630JA czyli Halina Franek 630 Józef Adam.

Oddział w Jarosławiu wykorzystał ten fakt do promocji podczas obchodów 630 rocznicy lokacji Jarosławia na prawie magdeburskim, 35-lecia działalności Klubu, 20 rocznicy powstania w Jarosławiu Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców oraz 80-lecia działalności Muzeum w Jarosławiu.

Laureat czynnie uczestniczy w życiu klubu jarosławskiego. Każdy pobyt w naszym mieście opisuje w ogólnopolskiej prasie krótkofalarskiej. Jest człowiekiem otwartym na kontakty zarówno z władzami miasta, Zarządem Klubu w Jarosławiu jak i z krótkofalowcami. Piotr Skrzypczak - Sierra Papa 2 Juliet Mary Radio.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65