Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, którego przewodniczącą jest p. Krystyna Rajtar. Stowarzyszenie istnieje 27 lat, skupia ponad 200 członków i zatrudnia ok. 70 pracowników. Swoją opieką obejmuje ludzi wymagających szczególnej troski oraz pomocy w zakresie rehabilitacji i przystosowania do samodzielnej egzystencji. Dzięki ludziom wielkiego serca funkcjonuje: Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność stowarzyszenia służy zaspokojeniu potrzeb szeroko pojętego środowiska osób z upośledzeniem umysłowym. Dzięki temu dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną wyszli z domów i znaleźli dostęp do rewalidacji, nauki, pracy i kontaktów z ludźmi. W 1996 r. Jarosławskie Koło otrzymało nagrodę Burmistrza w dziedzinie aktywności społecznej.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65