prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

OCHRONA ZDROWIA

Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz - jest kierownikiem Centralnego Laboratorium Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, a także kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staż odbywała na oddziale chirurgicznym w Wielkiej Brytanii. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskała w 1974 r. z analityki klinicznej, natomiast drugi stopień specjalizacji dwa lata później - z diagnostyki laboratoryjnej. Była stypendystką rządu francuskiego w Laboratorium Lipidowym w Paryżu. W 1975 r. uzyskała tytuł doktora medycyny, a habilitację w 1984 r. W czterdziestoletniej pracy w służbie zdrowia była m.in. profesorem nadzwyczajnym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i krajowym konsultantem ds. diagnostyki laboratoryjnej. Była promotorką wielu przewodów doktorskich.

Pani Dagna Bobilewicz to jedna z inicjatorów i przewodnicząca Komitetu Naukowego  zorganizowanej w Jarosławiu we wrześniu 2008 r. konferencji naukowej „Aspekty analityczne i kliniczne zaburzeń funkcji nerek w cukrzycy i chorobach układu krążenia".

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65