Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Bezpieczny Jarosław » Programy profilaktyczne 2018
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Programy profilaktyczne 2018

16. Siódma, ostatnia "Ulica zdrowia"

W dniu 2 października br. Odbyła się ostatnia w tym roku „Ulica zdrowia" .

Przedsięwzięcie realizowane od kwietnia cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, przez siedem miesięcy punkty na ul. Grodzkiej odwiedziło ponad 2,5 tysiąca osób.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, z bezpłatnych badań skorzystało 334 osoby, nie zawiedli też krwiodawcy. Najcenniejszym płynem w mobilnym punkcie poboru krwi na rynku podzieliło się 16 osób. Krwiobus odwiedzi nas jeszcze w listopadzie i grudniu.

W ramach bezpłatnej akcji co miesiąc w ofercie znajdował się standardowy pakiet skierowany do wszystkich zainteresowanych, nie tylko mieszkańców miasta. Badania słuchu, stóp, poziomu glukozy, czy ciśnienia tętniczego krwi wykonywali specjaliści medyczni i lekarze. Prowadzono też porady m.in. dietetyczne i pielęgniarskie, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, konsultacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o szkodliwym działaniu alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Funkcjonował również punkt informacyjny dla kobiet prowadzony przez „Jarosławskie Amazonki".

2 października zostało również zorganizowane spotkanie z przedstawicielami tegorocznych partnerów, podsumowujące wspólne działania. Burmistrz miasta Waldemar Paluch w sali narad Ratusza podziękował wszystkim obecnym za współpracę oraz wręczył gościom upominki i zaprosił do kontynuacji wspólnych działań.

W tegorocznej akcji „Ulica zdrowia" wspierali nas:

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Spółdzielnia „Rena" w Rzeszowie
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej MARMED w Gorlicach
Centrum Medycznemu „Medyk" w Rzeszowie
Stowarzyszenie „Jarosławskie Amazonki"
Centrum Podologiczne z Przemyśla
DILAB - diagnostyka medyczna w Stalowej Woli
Narodowy Fundusz Zdrowia w Jarosławiu

15. Wrześniowa, przedostatnia "Ulica zdrowia"

W dniu 4 września br. odbyła się szósta, przedostatnia  "Ulica zdrowia", podczas której można było wykonać bezpłatne badania : słuchu, stóp, ciśnienia tętniczego krwi, prawidłowego poziomu glukozy  Były też punkty informacyjno-edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, „Jarosławskich Amazonek" oraz porady dietetyczne. Przedsięwzięcie przyciągnęło w tym miesiącu 362 osoby, 19 oddało krew w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.

W tym roku pozostał jeszcze jeden termin "Ulicy zdrowia" - w dniu 2 października, natomiast krwiobus będzie odwiedzał nasze miasto do końca roku w terminach : 2.10,  6.11,  4.12.

 

14. Sierpniowa "Ulica zdrowia"

Badania ciśnienia tętniczego krwi, stóp, pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu - to zakres bezpłatnych badań jakie można było wykonać w dniu 7 sierpnia br. w ramach akcji „Ulica zdrowia". Był też punkt  prowadzony przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu, gdzie można było m.in. zobaczyć rzeczywistość z innej perspektywy przy użyciu alkogogli i narkogogli - narzędzi edukacyjnych symulujących negatywny wpływ alkoholu na organizm oraz skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków.  W punkcie konsultacyjnym prowadzonym przez Jarosławskie Amazonki, można było uzyskać wiedzę na temat regularnej samokontroli piersi, jako głównego sposobu  zmniejszania ryzyka zachorowania na raka piersi. W tym miesiącu przedsięwzięcie przyciągnęło 402 osoby, w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 24 osoby oddało krew, na 31 zarejestrowanych . Kolejna w tym roku "Ulica zdrowia" odbędzie się 4 września br.

13. Letnia Szkoła Pierwszej Pomocy

W dniu 21 lipca br. rozpoczęto realizację cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Letnia szkoła pierwszej pomocy", która jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego podczas wakacji od 2015 r.

Pokazy i szkolenia,  których celem jest szerzenie wśród mieszkańców  naszego miasta wiedzy  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, będą prowadzone przez Podkarpackie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, na terenie ośrodka MOSiR.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przebywających m.in. na basenie lub na terenie hali sportowej do korzystania ze szkoleń.

12. Przekazanie materiałów szkoleniowo-edukacyjnych "Jarosławskim Amazonkom"

W ramach podpisanego porozumienia  między Gminą Miejską Jarosław, a Stowarzyszeniem „Jarosławskie Amazonki" Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch przekazał na ręce członków stowarzyszenia materiały edukacyjne w postaci modeli anatomicznych piersi, które będą pomocne w działaniach mających na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań na raka piersi.

Stowarzyszenie „Jarosławskie Amazonki" w ramach swojej aktywności, przykłada szczególną wagę do kształtowania prozdrowotnych postaw wśród kobiet oraz wpływa na zmianę ich nawyków żywieniowych. Gmina Miejska Jarosław wyraziła chęć współudziału i wspierania organizacji spotkań edukacyjnych mających na celu rozszerzanie świadomości oraz propagowanie wiedzy na temat ryzyka zachorowań na raka piersi. Jest to szczególnie ważne u kobiet w wieku 50-70 lat, które najczęściej są narażone na tego typu problemy onkologiczne.

Stowarzyszenie, zobowiązało się do przeprowadzania spotkań edukacyjnych, a także do zachęcania kobiet, by uczestniczyły w kampaniach, promujących badania diagnostyczne w kierunku raka piersi, takich jak np. mammografia.

Działania „Jarosławskich Amazonek" dostępne będą m.in. podczas każdej akcji „Ulica zdrowia", gdzie będzie można skorzystać z fachowych porad oraz konsultacji dot. badań piersi.

11. Lipcowa "Ulica zdrowia"

3 lipca juz po raz czwarty w tym roku na ul. Grodzkiej  można było bezpłatnie skontrolować stan zdrowia oraz skorzystać z porad specjalistów. Akcja umożliwiająca wykonanie podstawowych badań co miesiąc cieszy się dużym zainteresowaniem. Punkty „Ulicy zdrowia" odwiedziło tym razem 454 osoby. Wykonywane były m.in. badania słuchu, ciśnienia tętniczego krwi, porady dietetyczne oraz badanie stóp. Na rynku ponownie pojawił się też mobilny punkt poboru krwi. 18 dawców, spośród 22 zarejestrowanych, udzieliło w ten sposób wsparcia Podkarpackiemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Darmowe porady medyczne udzielane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 9.00-12.00. Przed nami jeszcze trzy terminy: 7 sierpnia, 4 września, 2 października.

10. Program Odpowiedzialnej sprzedaży STOP 18

W dniu 19 czerwca jak co roku, w ramach programu „Bezpieczny Jarosław" przeprowadzana była akcja pn. „Tajemniczy klient", będąca elementem Ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18, który w naszym mieście został poszerzony o problematykę sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.

Ankieterami byli pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, ankietujący wraz z towarzyszącymi im pracownikami UM - sprawdzali, w jaki sposób jarosławscy sprzedawcy respektują obowiązujące przepisy prawne dot. sprzedaży alkoholu i papierosów osobom niepełnoletnim

Uczniowie, których wygląd powinien wzbudzać wątpliwość sprzedawców, co do ich wieku  w odwiedzanych sklepach podejmowali próby zakupu napojów alkoholowych i papierosów.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do alkoholu

Ankietujący odwiedzili łącznie 49  punktów handlowych i gastronomicznych zajmujących się sprzedażą wyrobów alkoholowych. W 30 przypadkach (61%) sprzedający odmówili sprzedaży napojów alkoholowych młodym klientom, prosząc o okazanie dokumentu potwierdzającego ich pełnoletność, natomiast w 19 przypadkach (39%), młodzi ankieterzy nie mieli większego problemu z zakupem alkoholu.

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi do papierosów

Ankieterzy dokonali próby zakupu papierosów w 48 punktach handlowych. W 29 z nich (61%) spotkali się z odmową sprzedaży, natomiast w 19 (39%) handlowcy bez problemu dokonaliby sprzedaży wyrobów tytoniowych. 

W zakresie możliwości zakupu przez  młodych ludzi  napojów alkoholowych, uzyskane w br. wyniki badania są gorsze od tych  z roku ubiegłego gdzie w 82% placówek handlowych odmówiono sprzedaży alkoholu osobom, których wygląd powinien wzbudzić wątpliwości sprzedawców co do ich wieku (w br. w 62%).

Również  negatywna  tendencja wystąpiła w zakresie sprzedaży papierosów nieletnim.  W roku ubiegłym 87%  jarosławskich sprzedawców odmówiła sprzedaży papierosów osobom wyglądającym na nieletnie (w br. 61%). 

Niestety, w dalszym ciągu zbyt duża liczba jarosławskich handlowców nie respektuje obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, oraz można zauważyć wzrost braku świadomości sprzedawców dot. żądania dokumentów od klientów, których wygląd budzi wątpliwości co do ich pełnoletności.

W roku ubiegłym brak świadomości w zakresie prawa do kontroli dokumentów deklarowało 6 %  sprzedawców wyrobów tytoniowych oraz 11% napojów alkoholowych. W roku bieżącym w przypadku sprzedaży papierosów jest to 17 % a alkoholu 16 %.

 

Wyniki ankiety sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r.

2018

49 punktów

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądającej na niepełnoletnią

39 %

61 %

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość

61 %

39 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa kontrolowania dokumentów

84 %

16 %

 

Wyniki ankiety sprzedaży wyrobów tytoniowych w 2018 r.

2018

48 punktów

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądającej na niepełnoletnią

39 %

61 %

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość

61 %

39 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa kontrolowania dokumentów

83 %

17 %

 

 

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi  do ALKOHOLU

 

2012 - 43 punkty

2013 - 51 punktów

2014 - 48 punktów

2015 - 31 punktów

2016 - 45 punktów

2017 - 39 punktów

2018 - 49 punktów

 

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby napoje alkoholowe osobie wyglądającej na niepełnoletnią ?

21%

79% 

 31%

 69%

35%

65%

32%

68%

36%

64%

18%

82%

39 %

61 %

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość ?

79%

21% 

 69%

 31%

67%

33%

68%

32%

64%

36%

82%

18%

61%

39 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa do kontrolowania dokumentów ?

93%

7% 

 92%

  8 %

99%

1%

77%

23%

82%

18%

89%

11%

84 %

16 %

 

 

Wyniki badań dot. dostępności młodych ludzi  do PAPIEROSÓW

 

2012 - 53 punkty

2013 - 57 punktów

2014 - 40 punktów

2015 - 31  punktów

2016 - 39  punktów

2017 - 39 punktów

2018 - 48 punktów

 

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy sprzedawca sprzedałby papierosy osobie wyglądającej na niepełnoletnią ?

19%

81% 

 47%

 53%

25%

75%

29%

71%

35%

65%

13%

87%

39 %

61 %

Czy sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletniość ?

81%

19% 

 53%

 47%

80%

20%

71%

29%

65%

35%

87%

13%

61 %

39 %

Czy sprzedawcy są świadomi prawa do kontrolowania dokumentów ?

92%

8%

 93%

  7 %

99%

1%

84%

16%

87%

13%

94%

6%

83 %

17 %

 

Ankieterzy - uczniowie Zespołu Szkół Innowacyjnych, wraz z pracownikami Urzędu
Ankieterzy - uczniowie Zespołu Szkół Innowacyjnych, wraz z pracownikami Urzędu

9. Trzecia Ulica zdrowia

W dniu 5 czerwca br. odbyła się trzecia w tym roku "Ulica zdrowia". Badania słuchu, stóp, ciśnienia tętniczego krwi, prawidłowego poziomu glukozy - to zakres bezpłatnych badań jakie można było wykonać we wtorek na ul. Grodzkiej w Jarosławiu. Można było również oddać krew w mobilnym punkcie poboru Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.  Były też punkty informacyjno-edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  „Jarosławskich Amazonek". oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Największą popularnością, szczególnie wśród młodzieży cieszył się punkt Sanepidu, gdzie można było przymierzyć "alkogogle" czy "narkogogle" i poczuć się jak po spożyciu alkoholu czy narkotyków. Przedsięwzięcie przyciągnęło w tym miesiącu 379 osób, 32 osoby oddały krew na 63 zarejestrowane.

8. Majowa "Ulica zdrowia"

8 maja br. odbyła się druga w tym roku  „Ulica zdrowia". Można było bezpłatnie wykonać badania słuchu, stóp, ciśnienia tętniczego krwi  oraz zasięgnąć informacji w punkcie Narodowego Funduszu Zdrowia. Był też punkt informacyjny dla kobiet prowadzony przez „Jarosławskie Amazonki". Przedsięwzięcie przyciągnęło w tym miesiącu 219 osób, mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zarejestrował 33 osoby, z których 19 oddało krew.

Kolejna akcja odbędzie się 5 czerwca.

7. Pierwsza "Ulica zdrowia"

We wtorek, 10 kwietnia br. odbyła się pierwsza w tym roku akcja bezpłatnych badań medycznych pn. "Ulica zdrowia", zorganizowana w ramach programu „Bezpieczny Jarosław". Wzorem lat ubiegłych, na ul. Grodzkiej mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wykonania szeregu bezpłatnych badań, m.in. słuchu, stóp, poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego, morfologii,  można było skorzystać z porad dietetycznych i pielęgniarskich. Pierwszy raz  zorganizowano punkt informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można było uzyskać informacje na temat kont osobistych pacjenta, leczenia uzdrowiskowego, leczenia za granicą, rehabilitacji itp.

Z badań skorzystało 301 osób.

Kolejne akcje:  8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2 października.

6. Trzecia wizyta mobilnego punktu poboru krwi

6 marca po raz trzeci w tym roku można było oddać krew w mobilnym punkcie poboru z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Z zarejestrowanych 39 osób,  24 osoby oddały krew.

Od miesiąca kwietnia akcja będzie się wpisywała w „Ulicę zdrowia".

5. Krwiobus na jarosławskim rynku

Druga w tym roku wizyta krwiobusa 6 lutego pozwoliła zebrać kolejne litry najcenniejszego płynu.

Z 38 osób zarejestrowanych 26 osób wsparło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Kolejna możliwość oddania krwi:  10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia.

 

4. Bezpieczne ferie

W ramach programu „Bezpieczny Jarosław" po raz kolejny blisko 700 kolorowanek „Bezpieczne ferie" trafiło do uczniów klas 0 - I jarosławskich szkół podstawowych.  Dzięki temu przez zabawę najmłodsi mogą utrwalać sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w warunkach zimowych.

Kolorowanka „Bezpieczne Ferie" jest wydawnictwem adresowanym specjalnie do najmłodszych. Jej bohaterowie mają wiele cennych wskazówek, zarówno dla miłośników sportów zimowych, jak i dla dzieci, które ferie spędzają w domu.

Kolorowanki zostały wydane w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne Ferie" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bezpieczna droga do szkoły"

W dniu 26 stycznia br. w sali ślubów Urzędu Miasta Jarosławia miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego realizowanego w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły".  

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 54 prace, z których komisja konkursowa wyłoniła  zwycięzców w dwóch  kategoriach (kat. I - klasy 0 - I, kat. II - klasy II - III).

Laureatami konkursu zostali :

W kategorii I

                                           I miejsce    -     Oliwia Walicka - Sz. P. Nr 9          

                                           II miejsce   -    Kamila Syty - Sz. P. Nr 7     

                                           III miejsce  -    Patrycja Sęk - Sz. P. Nr 1

 

W kategorii II

                                           I miejsce   -    Anastazja Koprowicz - Sz. P. Nr 6              

                                           II miejsce  -    Kamil Sobolewski - Sz. P. Nr 4

                                           III miejsce -   Kacper Hołub - Sz. P. Nr 4 

 

Program „Bezpieczna droga do szkoły",  to cykliczne przedsięwzięcie realizowane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczny Jarosław", w ramach którego  funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie  z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu uczestniczą w spotkaniach z  uczniami klas 0-III szkół podstawowych, w trakcie których  uczą najmłodszych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, korzystania  z placów zabaw, a także jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w drodze do i ze szkoły.

Kat. I -
I miejsce - Oliwia Walicka - Szkoła Podstawowa Nr 9
Kat. I - I miejsce - Oliwia Walicka - Szkoła Podstawowa Nr 9
Kat. I -
II miejsce Kamila Syty - Szkoła Podstawowa Nr 7
Kat. I - II miejsce Kamila Syty - Szkoła Podstawowa Nr 7
Kat. I -
III miejsce Patrycja Sęk - Szkoła Podstawowa Nr 1
Kat. I - III miejsce Patrycja Sęk - Szkoła Podstawowa Nr 1
Kat. II -
I miejsce Anastazja Koprowicz - Szkoła Podstawowa Nr 6
Kat. II - I miejsce Anastazja Koprowicz - Szkoła Podstawowa Nr 6
Kat. II -
II miejsce Kamil Sobolewski - Szkoła Podstawowa Nr 4
Kat. II - II miejsce Kamil Sobolewski - Szkoła Podstawowa Nr 4
Kat. II -
III miejsce Kacper Hołub - Szkoła Podstawowa Nr 4
Kat. II - III miejsce Kacper Hołub - Szkoła Podstawowa Nr 4
Fot. Witold Garczyński

2. Prawo dla każdego

Prawo dla każdego -  to program bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta, udzielanej przez prawników od 2005 r w ramach programu „Bezpieczny Jarosław".

Jest realizowany jest przez cały rok kalendarzowy z pominięciem okresu wakacyjnego (lipiec, sierpień). Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost świadomości prawnej mieszkańców oraz poczucia bezpieczeństwa.

Najczęściej poruszane tematy w trakcie spotkań z prawnikami dotyczyły spraw rodzinnych, prawa cywilnego, spraw lokalowych, finansowych, prawa pracy oraz sprawy karne.

Łącznie z tego typu pomocy skorzystało ponad 3000 osób.

Porady prawne udzielane są bezpłatnie w każdą środę w godz. 15.30 do 17.30 w budynku ratusza, pok. nr 1.

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza osoby zainteresowane do skorzystania z porad  w kolejnej edycji programu, która rozpoczyna się  3 stycznia 2018 r. o godz. 15.30.

1. Pierwsza wizyta krwiobusa w 2018 r

W dniu 2 stycznia 2018 r na jarosławskim rynku ruszyła cykliczna akcja poboru krwi, prowadzona w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa. Z zarejestrowanych 26 osób, krew oddało 15.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca zainteresowane osoby będą mogły  oddać krew. Wystarczy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), zawierającym numer PESEL.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-65 lat.

Kolejna możliwość oddania krwi : 6 lutego, 6 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia.

Od 10 kwietnia przyjazd krwiobusa do Jarosławia będzie się wpisywał w akcję „Ulica zdrowia", prowadzoną w ramach programu "Bezpieczny Jarosław".