Projekty odrzucone

1. Sekundniki na sygnalizacjach świetlnych w Jarosławiu

Wartość zadania: do 40.000 zł
Wnioskodawca: Mieszkańcy Miasta 

Opinia negatywna z uwagi na niezgodność z pkt. 3 załacznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.) Czytamy w nim m.in. że: "konstrukcje i wzory barwne sygnalizatorów, symboli oraz urzadzeń pomocniczych stosowanych w drogowej sygnalizacji świetlnej określono w punkcie 10. Nie dopuszcza się stosowania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niz określone w pkt. 10". Zarówno przywołany powyżej pkt 10 jak również inne przepisy załącznika nr 3 do rozporządzenia, nie pozwalają na stosowanie urządzeń pomocniczych przeznaczonych do informowania kierujących pojazdami oraz pieszych o czasie pozostającym do końca wyświetlenia danego sygnału przez sygnalizator świetlny.

 

2. „Zielona Biblioteka" w ramach projektu „Zielona czytelnia"

Wartość zadania: 200.000 zł
Wnioskodawca: Rada Dzielnicy nr V

a) „Zielona czytelnia" - czytelnia na świeżym powietrzu jako forma zagospodarowania terenu przed Miejską Bibioteką Publiczną - 160 tys. zł
b) Modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os. Pułaskiego - 40 tys. zł

W ramach jednego projektu zostały zgłoszone powyższe dwa zadania, z których „Zielona czytelnia" nie jest możliwy do realizacji ze względu na zaproponowana lokalizację. Teren ten jest już objęty aktualnym pozwoleniem na budowę ul. Makary.

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65