Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek Im. bł M. Darowskiej

Prywatne Gimnajzum Sióstr Niepokalanek z dniem 1 września 2017 r.  zostaje wygaszane. Ostatni uczniowie opuszczą III klasę gimanzjalną 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

ul. Głęboka 1
tel. (016) 623-06-50
Dyrektor:
s. Jolanta Zakrzewska
email:
niepokal@jaroslaw.pl

www.niepokalanki.jaroslaw.pl

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65