Przedsięwzięcia

I Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Jarosławia

8 września 2016 r., Sala Lustrzana Centrum Kultury i Promocji
FORUM NGO - RELACJA

Fot. Iga Kmiecik
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65