Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego
ul. Jana Pawła II 26
tel. (016) 624-20-90
fax. 624-20-90

Dyrektor:
Elżbieta Żurawska

Wicedyrektor:
Joanna Gałuszka
email:

www:
http://www.dwojkajw.internetdsl.pl/

 

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego od 1 września 2017 r. zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego.
Akt założycielski:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaJaroslawia/document/111961/Uchwa%C5%82a-475_XLV_2017

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65