Rada Miasta

Rada Miasta Jarosławia w kadencji 2014-2018 reprezentowana jest przez nastepujące osoby:

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Janusz Szkodny

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Szczepan Łąka

Jarosław Pagacz

Tadeusz Słowik

1.         Jacek Marian Hołub

2.         Marian Janusz

3.         Jolanta Korbut

4.         Piotr Kozak

5.         Andrzej Lichończak

6.         Antoni Lotycz

7.         Bożena Łanowy

8.         Szczepan Łąka

9.         Michał Muzyczka

10.       Jarosław Pagacz

11.       Korneliusz Polit

12.       Grażyna Prząda

13.       Tadeusz Słowik

14.       Wacław Spiradek

15.       Janusz Szkodny

16.       Mariusz Walter

17.       Agnieszka Wywrót

18.       Elżbieta Zabłocka

19.       Marian Żołyniak

Godziny przyjęć interesantów:

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia - Janusz Szkodny
czwartek, godz. 12.00-14.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Szczepan Łąka
wtorek, godz. 12.00-13.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Jarosław Pagacz
piątek, godz. 10.00-11.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Tadeusz Słowik
środa, godz. 12.00-13.00

Radni Rady Miasta Jarosławia:

Mariusz Walter - ostatni wtorek m-ca, godz. 9.00-10.00
Piotr Kozak - pierwszy poniedziałek m-ca, godz. 12.00-13.00
Korneliusz Polit - drugi czwartek m-ca, godz. 10.00-11.00

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65