Rada Miasta

Rada Miasta Jarosławia w kadencji 2014-2018 reprezentowana jest przez nastepujące osoby:

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Janusz Szkodny

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia:

Szczepan Łąka

Jarosław Pagacz

Tadeusz Słowik

1. Witold Duszyński

2. Jacek Marian Hołub

3. Marian Janusz

4. Jolanta Korbut

5. Piotr Kozak

6. Andrzej Lichończak

7. Antoni Lotycz

8. Bożena Łanowy

9. Szczepan Łąka

10. Anetta Makarska

11. Michał Muzyczka

12. Jarosław Pagacz

13. Korneliusz Polit

14. Grażyna Prząda

15. Tadeusz Słowik

16. Wacław Spiradek

17. Janusz Szkodny

18. Mariusz Walter

19. Agnieszka Wywrót

20. Elżbieta Zabłocka

21. Marian Żołyniak

Godziny przyjęć interesantów:

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia - Janusz Szkodny
czwartek, godz. 12.00-14.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Szczepan Łąka
wtorek, godz. 12.00-13.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Jarosław Pagacz
piątek, godz. 10.00-11.00

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia -  Tadeusz Słowik
środa, godz. 12.00-13.00

Radni Rady Miasta Jarosławia:

Mariusz Walter - ostatni wtorek m-ca, godz. 9.00-10.00
Piotr Kozak - pierwszy poniedziałek m-ca, godz. 12.00-13.00
Korneliusz Polit - drugi czwartek m-ca, godz. 10.00-11.00

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65