Rada Seniorów

Skład Jarosławskiej Rady Seniorów

1. Marian Janusz - przewodniczący

2. Elżbieta Mazur - zastępca przewodniczącego

3. Jadwiga Machura

4. Władysław Linn

5. Edward Tokarski

6. Stanisława Mikuła

7. Anna Kamińska

8. Ryszard Łubyk

9. Krystyna Franczak

10. Wojciech Pysz

11. Regina Krsek

12. Teresa Pysz

 

Członkowie JRS powołani zostali na 4-letnią kadencję.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 stycznia 2018 r. 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65