Strona główna » Zabytki » Renowacje » 2012 » Renowacje 2012 – PODSUMOWANIE
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Renowacje 2012 – PODSUMOWANIE

Widok na Bramę Krakowską. | Fot. J.Stęchły (2)
Widok na Bramę Krakowską.
Fot. J.Stęchły (2)
Wnętrze Bramy - obecny stan zachowania.
Wnętrze Bramy - obecny stan zachowania.

BRAMA KRAKOWSKA (1 poł. XVI w.) - PROJEKT TECHNICZNY

 

Zgodnie z założeniami opracowany został projekt remontu Bramy Krakowskiej pod nazwą: Projekt budowlany prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem oporowym fosy, fragmentem zachodniej kurtyny murów fortyfikacyjnych i murem oporowym wału  przy ul. Węgierskiej w Jarosławiu.

 

Podstawowe  prace planowane do wykonania obejmą:

1) Oczyszczenie murów z roślinności wrastającej w spoiny i szczeliny, zwłaszcza w szczytowych partiach oraz na występach i odsadzkach murów, oczyszczenie z nawarstwień mchów, glonów i porostów, z wykwitów solnych i wapiennych.

2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

3) Wykonanie pełnej konserwacji zabytkowych wątków ceglanej Bramy Krakowskiej oraz murów nowożytnej fortyfikacji obejmującej m.in. zachowanie reliktowych fragmentów pierwotnego fugowania  i spoinowania zgodnie z technologią i techniką przynależną do danego okresu (czyli z uwzględnieniem faz historycznych).

4) Przemurowanie górnej warstwy korony murów Bramy Krakowskiej, fragmentu muru fortyfikacyjnego oraz najbardziej zniszczonych elementów znajdujących się w stanie destrukcji.

5) Wykonanie nowej korony murów poprzez nadbudowę, ze stopniowym zróżnicowaniem wysokości - na kształt autentycznej ruiny.

6) Remont wnętrza bramy - dwukondygnacjowej kazamaty (konserwacja cegły, wykonanie posadzek, nowych schodków i kutych, metalowych drzwi).

Projekt techniczny został opracowany przez: Euro Projekt FIRMA  DORADCZO-USŁUGOWA  BUDOWNICTWA, Brzezie k/Krakowa.

Kwota wydatkowana:  47.970 zł      Mur oporowy wzdłuż ul. Podgórze. | Fot. J. Stęchły (2)
Mur oporowy wzdłuż ul. Podgórze.
Fot. J. Stęchły (2)

MUR OPOROWY wzdłuż ul. Podgórze (1 poł. XVIII w.) - EKSPERTYZA

 

Ceglany mur oporowy wzdłuż ul. Podgórze zabezpiecza skarpę wzgórza św. Mikołaja, na którym księżna Anna Ostrogska ufundowała w 1611 roku kościół i klasztor Panien Benedyktynek. Znakomite założenie otoczone zostało wówczas murami obronnymi z ośmioma basztami. Dolny mur oporowy wzniesiony został w 1728 roku w celu wzmocnienia zboczy wzgórza.

Opracowana ekspertyza stanu technicznego przedmiotowego obiektu objęła archiwalną kwerendę dotyczącą robót przy murze, inwentaryzację, badania odkrywkowe i geotechniczne. Określa ona istniejący stan zachowania muru oraz wytyczne, które stanowią podstawę dalszych działań projektowych.

Ekspertyza została wykonana przez firmę „KAMAR" z Jarosławia.  Zespół specjalistów pracował pod nadzorem inż. Kazimierza Hołyszko.

Kwota wydatkowana: 69.000 zł


Nagrobek czteroletniej Krzysi, córki Heleny i Józefa Szczórków. | Fot. J.Stęchły (2)
Nagrobek czteroletniej Krzysi, córki Heleny i Józefa Szczórków.
Fot. J.Stęchły (2)
Nagrobek Jaremkiewiczów.
Nagrobek Jaremkiewiczów.

KONSERWACJA ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW

 

Prace konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na terenie Starego i Nowego Cmentarza w roku 2012 objęły łącznie trzy obiekty.

Wykonano pełną konserwację wraz z rekonstrukcją brakujących elementów pomnika z figurą Anioła Stróża na terenie Starego Cmentarza. Tym samym przywrócono właściwy stan techniczny i pierwotne walory artystyczne nagrobka. Popularny wizerunek Anioła Stróża z dzieckiem jest jedynym tego typu przedstawieniem figuralnym na jarosławskich cmentarzach. Okazało się, że rzeźba wieńczy nagrobek dziewczynki, zmarłej w wieku czterech lat Krzysi, córki Heleny i Józefa Szczórków. Na prawidłowe odczytanie treści inskrypcji pozwoliły badania archiwalne i konserwatorskie. Od lat było wiadomo tylko tyle, że spoczywa tam „dziecko Krzysi".

Prace wykonała Firma Ars Restauro z Rzeszowa Pana Romana Dawidziaka.

Na terenie Nowego Cmentarza zakończone zostały prace przy nagrobku Jaremkiewiczów. Objęły one rekonstrukcję krzyża oraz oczyszczenie i hydrofobizację kamienia. Przy sąsiednim nagrobku Jana Bigo wykonano tylko prace porządkowe i zabezpieczające obiekt przed dalszą destrukcją. Oczyszczono górną partię z roślinności,  nawarstwień mchów i glonów, wyspoinowano pęknięcia.

Prace wykonał Zakład Remontowo Budowlany z Jarosławia Pana Zbigniewa Cebulaka.

Łączna kwota wydatkowana na prace:  19.720 zł


                                                             

REMONT STUDNI MIEJSKICH

 

Remont trzech studni miejskich usytuowanych na terenie Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego O.O. Dominikanów w Jarosławiu i Dzielnicy Staromiejskiej w Jarosławiu wpisanej do rejestru zabytków:

1) studnia nr S-10 - ul. Dominikańska,

2) studnia nr S-2  - Plac Piotra Skargi,

3) studnia nr S-30 - ul. Pasieka/Jarowa.

Zakres prac obejmował:

-  odczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją metalowych elementów studni,

-  pomalowanie farbą w kolorze ciemny grafit,

-  przywrócenie drewnianej obudowy studni (rekonstrukcja) analogicznie do stanu

    pierwotnego,

-  zabezpieczenie drewnochronem elementów drewnianych.

Prace wykonane zostały przez Firmę Inżynieryjno-Budowlaną „RE-BUD" Witolda Polnika.

Kwota wydatkowana: 4 858 zł

Studnia przy ul. Dominikańskiej przed remontem... | Fot. J.Stęchły (5)
Studnia przy ul. Dominikańskiej przed remontem...
Fot. J.Stęchły (5)
... i po remoncie. | Fot. Monika Lachowska
... i po remoncie.
Fot. Monika Lachowska
Studnia na pl. P. Skargi przed remontem...
Studnia na pl. P. Skargi przed remontem...
... i po remoncie.
... i po remoncie.
Studnia u zbiegu ulic: Pasieki i Jarowej przed remontem...
Studnia u zbiegu ulic: Pasieki i Jarowej przed remontem...
... i po remoncie.
... i po remoncie.

DOTACJE CELOWE

 

Dotacje celowe na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy jarosławskich zabytkach umożliwiły wykonanie wielu zadań. Łącznie na ten cel wydatkowano  z budżetu Gminy Miejskiej 635.000 zł.

 

Środki przyznawane są rokrocznie w oparciu o wnioski właścicieli zabytków złożone na podstawie uchwały Nr 535/XLVIII/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków.

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

 

Dotacja dla Klasztoru OO. Dominikanów przy bazylice pw. Matki Bożej Bolesnej na wykonanie prac przeciwwilgociowych w kościele i klasztorze. Roboty objęły wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych świątyni oraz poziomej izolacji części ścian klasztoru.

Dotacja w wysokości 244.000 zł (wartość zadania: 560 665,71 zł).

W trakcie prac przy izolacji fundamentów w bazylice.
W trakcie prac przy izolacji fundamentów w bazylice.
Stan po wykonaniu prac. | Fot. J. Stęchły (2)
Stan po wykonaniu prac.
Fot. J. Stęchły (2)

KOLEGIATA PW. BOŻEGO CIAŁA  

 

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie na remont elewacji północnej dawnego kolegium jezuickiego oraz izolację fundamentów ściany wschodniej obiektu. 

Dotacja w wysokości 100.000 zł  (wartość zadania: 206.639,20 zł).

Stan po wykonaniu izolacji pionowej fundamentów dawnego kolegium. | Fot. J.Stęchły
Stan po wykonaniu izolacji pionowej fundamentów dawnego kolegium.
Fot. J.Stęchły
KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW 

 

Dotacja dla Klasztoru Franciszkanów (OFM) na konserwację polichromii ściennej prezbiterium kościoła Św. Trójcy oraz obrazów „Matki Bożej Sykstyńskiej" i „Świętych męczenników".

Dotacja w wysokości 80.000 zł (wartość zadania: 163.836 zł).

Malowidła sklepienia po wykonaniu prac konserwatorskich.
Malowidła sklepienia po wykonaniu prac konserwatorskich.
Obrazy „Matki Bożej Sykstyńskiej” i „Świętych męczenników” po renowacji. | Fot. J. Stęchły (2)
Obrazy „Matki Bożej Sykstyńskiej” i „Świętych męczenników” po renowacji.
Fot. J. Stęchły (2)

KLASZTOR SS. BENEDYKTYNEK

 

Dotacja dla Klasztoru SS. Benedyktynek na remont pokrycia dachowego budynku tzw. gościnnego, dawnej rezydencji dewotek w opactwie benedyktyńskim.

Dotacja w wysokości 29.000 zł (wartość zadania: 74.237,89 zł).

Dawna rezydencja dewotek.
Dawna rezydencja dewotek.
Po remoncie dachu. | Fot. J.Stęchły (2)
Po remoncie dachu.
Fot. J.Stęchły (2)
KLASZTOR SS. NIEPOKALANEK 

 

Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. na osuszenie, izolację i odwodnienie fragmentu murów fundamentowych klasztoru.

Dotacja w wysokości 26.000 zł (wartość zadania: 54.510,53 zł).

Prace obejmowały osuszenie, izolację i odwodnienie fragmentu murów fundamentowych klasztoru.
Prace obejmowały osuszenie, izolację i odwodnienie fragmentu murów fundamentowych klasztoru.
Fot. J. Stęchły (2)
CERKIEW PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

 

Dotacja dla Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego na prace konserwatorskie przy ikonostasie (w partii predelli).

Dotacja w wysokości 26.000 zł (wartość zadania: 52.000 zł).

Ikonostas z XVII i XVIII w. | Fot. J.Stęchły (2)
Ikonostas z XVII i XVIII w.
Fot. J.Stęchły (2)
Fragment predelli po konserwacji.
Fragment predelli po konserwacji.
KAMIENICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 1 

 

Dotacja dla osoby prywatnej na prace remontowe i konserwatorskie przy elewacji III i IV kondygnacji kamienicy przy ul. Słowackiego 1 (od strony ul. Grunwaldzkiej).

Dotacja w wysokości 60.000 zł (wartość zadania: 266.427,67 zł).

Elewacja kamienicy od strony ul. Grunwaldzkiej po wykonaniu prac konserwatorskich i budowlanych.
Elewacja kamienicy od strony ul. Grunwaldzkiej po wykonaniu prac konserwatorskich i budowlanych.
Fot. J. Stęchły (2)
KAMIENICA PRZY UL. GRODZKIEJ 17 

 

Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grodzkiej 17 na remont więźby i pokrycia dachu kamienicy.

Dotacja w wysokości 70.000 zł (wartość zadania: 144.017,39 zł).

 

                                                                                         Opracowała: Jadwiga Stęchły

Dach kamienicy po remoncie.
Dach kamienicy po remoncie.