Roman Wawrzynkiewicz

SPORT

Roman Wawrzynkiewicz - od sześciu lat związany jest z samodzielną sekcją piłki nożnej Jarosławskiego Klubu Sportowego. Obecnie jest kierownikiem I drużyny seniorów. Przez 26 lat pracował w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Jego zasługą jest awans I drużyny do trzeciej ligi oraz II drużyny do V ligi. Dzięki jego zaangażowaniu w naszym mieście nadal funkcjonuje sekcja piłki nożnej na odpowiednim poziomie sportowym, promująca Jarosław na terenie Polski południowo - wschodniej.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65