Skarbnik Miasta

mgr Barbara Maziarka

jaroslawianka, mąż Marek, trzy córki: Joanna, Monika, Wiktoria

Ukończyła studia zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Następnie studnia magisterskie uzupełniające na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Działalnością Gospodarczą na Politechnice Rzeszowskiej. Ponadto złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Od 7 stycznia 1982 r. zatrudniona w Urzędzie Miasta Jarosławia na kolejnych stanowiskach pracy. Od 1 października 1993 r. Skarbnik Miasta Jarosławia.

Skarbnikowi Miasta podlega Wydział Finansowo-Księgowy.

 

Kontakt:

tel. 16 624 87 07

e-mail: skarbnik@um.jaroslaw.pl  

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65