Spółdzielnia Inwalidów „PRACA”

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I PROMOCJA MIASTA

Spółdzielnia Inwalidów „PRACA" - w listopadzie 1999 r. obchodziła 50-lecie powstania. Została założona z inicjatywy inwalidów wojennych dla zabezpieczenia pracy i rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej dla poszkodowanych przez wojnę. Podczas swej działalności zatrudniono łącznie ponad 1500 inwalidów nie obciążając budżetu państwa, powiatu i miasta w zakresie pomocy socjalnej. Oprócz działalności rehabilitacyjno - społecznej prowadzono produkcję opakowań tekturowych, tworzyw sztucznych oraz szycie odzieży ochronnej. Dzięki rozbudowie bazy produkcyjnej z nowoczesnym sprzętem, firma współpracuje z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, promując nasze miasto. Za swą działalność społeczno - gospodarczą otrzymała w roku 1997 wyróżnienie "Solidny Partner" oraz rok później List gratulacyjny od Rządu.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65