Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Oddział Rejonowy w Jarosławiu

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Oddział Rejonowy w Jarosławiu - działa od 1997 r. W ramach swoich statutowych zadań prowadzi działalność formacyjną i charytatywną. W jego skład wchodzą cztery koła parafialne, w których zrzeszonych jest 80 rodzin. Stowarzyszenie prowadzi 3 świetlice środowiskowe przy jarosławskich parafiach, do których uczęszcza ponad 130 dzieci. Swoją opieką obejmuje dzieci wymagające szczególnej pomocy i troski. Przy stowarzyszeniu działa fundusz stypendialny, który wspiera utalentowaną i zdolną młodzież z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym im. St. Staszica w Krakowie oraz Polonią Szwedzką zrzeszoną w komitecie Quiz, Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją jakże szeroką i wielokierunkową działalność społeczną i charytatywną.

Prezesem Stowarzyszenia jest p. Konrad Fryda.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65