Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

AKTYWNOSĆ SPOŁECZNA

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - działająca od wielu lat prowadzi aktywną działalność społeczną, kulturalna, charytatywną, edukacyjną i sportową. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych organizowanych corocznie, takich jak np. piknik integracyjny nad Sanem czy spotkania w Heluszu.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65