Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Jarosławiu
ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław
Opiekun: Ktystyna Korecka
Prezes: Ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec
Kontakt: tel. 16 621 27 03
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z miasta Jarosławia.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65