Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego
ul. Jana Pawła II 26
tel. (016) 624-20-90 / fax. 624-20-90
Dyrektor:
Elżbieta Żurawska

Wicedyrektor:
Joanna Gałuszka


email:

www: http://www.sp2.jaroslaw.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego została utworzonaw w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego.

Akt założycielski:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaJaroslawia/document/111961/Uchwa%C5%82a-475_XLV_2017

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65