Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół (w strukturze ZS działała Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Publiczne Gimnazjum nr 5).

Dyrektor SP 5
Wojciech Popczyński

Wicedyrektor:
Franciszek Kulnianin

Adres: 37-500 Jarosław,
ul. Tarugutta 15

tel: 16 621 74 91, 16 621 49 10

Fax: 16 624 12 82

e-mail: zsjpjaroslaw@o2.pl
strona internetowa: http://zsj.jaroslaw.pl/news.php 

 

Akt założycielski:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaJaroslawia/document/111961/Uchwa%C5%82a-475_XLV_2017

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65