Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Piotra Skargi

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi

od 1 września 2017 r. do struktury SP 6 właczone zostały klasy II i III Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ks. j. Twardowskiego

 

Dane teleadresowe SP6:
ul. Spytka 2
tel. 016 621-34-94
Dyrektor:
Anna Lizut

Wicedyrektor:
Elżbieta Zagrobelna - Kłoda

email:
sekretariat@sp6.jaroslaw.pl

strona internetowa: www.sp6jaroslaw.internetdsl.pl

 

Dane teleadresowe klas gimnazjalnych: 

pl. Ks. Piotra Skargi 1

tel. 016 623 14 36

http://www.pg3jar.webd.pl/

 

Uchwała RM Jarosławia w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimanzjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65