Strona główna » O Jarosławiu » Jarosławy » Jarosławy 2000 » Tadeusz Markowski
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Tadeusz Markowski

NAUKA

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu.
Jest jednym z inicjatorów i organizatorów powołania w Jarosławiu w 1995 r. zajęć dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej. Warto podkreślić, że rok 2000 jest przełomowym w rozwoju Politechniki Rzeszowskiej w Jarosławiu, w której laureat pełni funkcję Rektora, gdyż obok studentów uczących się w trybie zaocznym 100-osobowa grupa pobiera naukę w trybie stacjonarnym. Dzięki staraniom Rektora młodzież z miasta i regionu może kontynuować naukę na poziomie licencjackim i magisterskim. Jest autorem lub współautorem monografii, skryptów oraz artykułów zamieszczanych w periodykach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosił wiele referatów na konferencjach ogólnopolskich i europejskich. O jego wrażliwości na potrzeby bliźnich świadczy udział w wielu akcjach charytatywnych. Mimo ogromnego zaangażowania w pracę dydaktyczną i naukową znajduje czas na swoje pasje: sport, muzykę i kulturę Wschodu. Za całokształt pracy został odznaczony medalem Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.