Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie

PROMOCJA MIASTA

Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, za całoroczną dobrą współpracę oraz za realizację niecodziennego przedsięwzięcia "Most Przyjaźni Ponad Karpatami" w dniu 26 czerwca 2004 r. Wóz transmisyjny TVP 3 Rzeszów przekazywał na żywo z Michaloviec uroczystości związane z obchodami 760. rocznicy pierwszej wzmianki o partnerskim mieście na Słowacji. Równocześnie w Jarosławiu odbywał się Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych, a w godzinach wieczornych wystąpili: kabaret OTTO i zespół DIXIE SHOW BAND. Władze obu miast i mieszkańcy przekazywali sobie nawzajem pozdrowienia, zaś dziennikarze przybliżyli historię i przeprowadzili wiele wywiadów. Czterdziestominutowa transmisja była doskonałą promocją Jarosławia i Michaloviec. Ten innowacyjny projekt to kontynuacja współpracy transgranicznej przy zastosowaniu technologi XXI wieku. Pokazano migawki z otwarcia krytej pływalni i odnowionego Ogródka Jordanowskiego przy ul. Legionów.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65