Uchwały Rady Miasta Jarosławia

Uchwała Nr 345/XXXIV/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 czerwca 2008 r.

W tym roku przypada 89. rocznica urodzin Jerzego Hordyńskiego i 10. rocznica jego śmierci. W celu uczczenia pamięci poety Rada Miasta Jarosławia ogłosiła rok 2008 ROKIEM JERZEGO HORDYŃSKIEGO.

Uchwała Nr 188/XXII/03 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2003 r.

Dla upamietnienia urodzonego w Jarosławiu poety Jezrego Hordyńskiego Rada Miasta Jarosławia nadała nazwę Pasaż Jerzego Hordyńskiego" pasowi komunikacyjnemu na os. Armii Krajowej.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65