Usuwanie azbestu

Zarządzenie nr 13/2018 BMJ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

Treść zarządzenia wraz z wnioskiem o przynanie usługi usuwania wyrobów zawierajacych azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław znajdują sie poniżej w załącznikach.

Informacja Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do naboru wniosków o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

Treść informacji znajduje sie poniżej w załączniku.

Uchwała Nr 667/LX/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2017 r.

Poniżej w załączniku znajduje się Uchwała Nr 667/LX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Miasta Jarosławia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław".
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65