Włodzimierz Rząsa

SPORT I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Włodzimierz Rząsa - dyrektor do spraw osobowych Huty Szkła w Jarosławiu. Dzięki niemu przeprowadzono wiele proekologicznych akcji, m.in. sprzątanie świata, sadzenie drzewek, konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Huta Szkła wspiera takie imprezy sportowe jak: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet imienia Leszka Gduli, Ogólnopolski Kongres Brydżowy Ziemi Jarosławskiej, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Seniorów, imienia Mariana Lotycza oraz słynne już koncerty na rzecz jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65