Wnioski

Wniosek o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór wniosku oraz tryb dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony Zarządzeniem nr 212 z dnia 13 czerwca 2014 r.

Wniosek o wydanie „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny”

Wniosek o wydanie JKDR należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Słowackiego 34, pokój nr 5 wraz z okazaniem dowodu osobistego. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz w razie konieczności aktualizacji danych osobowych, wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty - koszt 10 zł.

POBIERZ WNIOSEK z załącznika.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65