Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Zagrożenia - Poradnik » Zagrożenie biologiczne i chemiczne
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zagrożenie biologiczne i chemiczne

Jak zachowywać się w razie pożaru

 

Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć, gdy nastąpi uwolnienie do środowiska niebezpiecznych ilości substancji toksycznych. Możesz być narażony na działanie tych substancji poprzez:

 • wdychanie ich,
 • spożywanie skażonego jedzenia, wody lub lekarstw,
 • dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami.
W czasie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci odpowiednie instrukcje:
 • możesz zostać poproszony o ewakuowanie się,
 • udanie się na wyżej położony obszar,
 • pozostanie w mieszkaniu lub udanie się w wyznaczone miejsce.
Jeżeli znajdujesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdasz sobie sprawy z istniejącego niebezpieczeństwa, kiedy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych to:
 • natychmiast poinformuj służby medyczne,
 • opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.
Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia: W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
 • brak nadawcy
 • brak adresu nadawcy
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
 • Nie otwierać tej przesyłki!
 • Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
 • Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
 • Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
 • Powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy:
 • Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
 • Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 • Należy dokładnie umyć ręce.
 • Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 • Ponownie dokładnie umyć ręce.
 • Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (nr policji: 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel nr 998) i stosować się do ich wskazówek.

Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.