Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Zagrożenia - Poradnik » Zagrożenie pożarowe
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zagrożenie pożarowe

Strażacy radzą: Jak zwalczać powstały pożar
  1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.
  2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
    • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
    • adres i nazwę obiektu,
    • co się pali, na którym piętrze,
    • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

    Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

    Przyjmujący może zażądać:
    • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
    • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

  3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy (właściciel obiektu) lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

 

Bezpieczeństwo dzieci

Poradnik bezpiecznych zachowań:
"Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczny las"