Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Zagrożenia - Poradnik » Zagrożenie sanitarne
Dla Mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zagrożenie sanitarne

Zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.:
 • uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych,
 • nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych,
 • skażenie terenu, ujęć wody, studni w wyniku powodzi,
 • przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii.
    Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Co robić aby chronić siebie i najbliższych:
 • wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej,
 • w czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu, nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana,
 • nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych,
 • nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli,
 • po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja),
 • nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,
 • nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
 • zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.