Zakon Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

OŚWIATA

Zakon Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP - Zakon prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Niepubliczne Gimnazjum, Różnorodność form kształcenia, zajęcia pozalekcyjne, uczestnictwo w wielu konkursach przedmiotowych, to tylko niektóre działania podejmowane przez siostry wspólnie z wychowankami. Warto podkreślić, że Zgromadzenie Sióstr samodzielnie wystarało się o środki na budowę sali gimnastyczno-widowiskowej, przy niewielkiej pomocy jarosławskiego samorządu, dzięki czemu jarosławska młodzież ma do dyspozycji, kolejny wspaniały obiekt sportowy.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65