Strona główna » Na bieżąco » Zapowiedzi » Archiwum » 2020 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zapowiedzi

JOKiS: Konkurs plastyczny "Super*tata*

Kochani ! ogłaszamy kolejny konkurs plastyczny "SUPER TATA" dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych.


 

Zdjęcia prac wysyłacie na adres e-mail:
supertata.jokis@interia.pl

w terminie do 19 czerwca 2020 r.

Najlepsze prace NAGRODZIMY !

Szczegóły w regulaminie :

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "SUPER TATA"
OGŁOSZONEGO PRZEZ JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI


Regulamin Konkursu
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą „Super tata" przeprowadzany w okresie od 3 czerwca do 19 czerwca 2020 r. zwanym dalej konkursem.
§ 2
Celem konkursu jest:

1. Rozwój umiejętności plastycznych i zaangażowanie dzieci w tworzenie portretu taty.
2. Pobudzenie kreatywności i zwrócenie uwagi na zagadnienie portretu w malarstwie.
3. Prezentacja prac plastycznych w albumie utworzonym na FB Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
4. Uhonorowanie święta DNIA OJCA poprzez działalność artystyczną dzieci.
§ 3
Organizator: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
§ 4
1. Nad przebiegiem konkursu będą czuwali pracownicy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci klas I - VI szkoły podstawowej, wyrażających chęć udziału w konkursie.
3. Konkurs jest bezpłatny.
4. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie pracy. (format jpg).
Prosimy o podanie imienia i nazwiska autora w dolnym, prawym rogu pracy.
5. Format pracy A4 lub A3, technika: farby plakatowe, pastele, ołówek, flamastry
6. Zdjęcia prac należy przesyłać na adres e-mail: supertata.jokis@interia.pl
w terminie od 3 do 19 czerwca 2020 r.
7. Wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu fb Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w dniu 23 czerwca 2020 r. wraz z informacją o rozstrzygnięciu konkursu.
8. O wyborze najlepszych prac zadecyduje komisja artystyczna powołana przez organizatora.
Organizator w miarę posiadanych środków przyzna nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o autorach zdjęć oraz umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych organizatora. Organizator ma prawo do publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć na swoich stronach internetowych bez konieczności informowania o publikacji ich autorów.
10. Użytkownik zgłaszający swoje zdjęcie do konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie go w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie, wykorzystanie wizerunku wyraża rodzic, opiekun prawny dziecka.
11. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
12. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. (www.mok-jar.pl)
13 . Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz treścią klauzuli informacyjnej (treść poniżej).
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO

Informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Pl. Mickiewicza 6 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: IDO_MokJaroslaw@interia.eu
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Organizacji i przeprowadzenia konkursu „Super tata".

2) Informowania uczestników Konkursu o wynikach.
3) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu.
4) Publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach.
5) Promocji Konkursu.


Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa
w konkursie niezbędne.


Marzena Stęc
Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
(10.06.2020 | aktualizacja 10.06.2020 16:01)