Zbigniew Broś

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Zbigniew Broś - jest założycielem Koła Terenowego w Jarosławiu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w którym pełni funkcję prezesa już trzecią kadencję. Od 2005 r. jest członkiem Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, a rok później zainicjował powstanie Powiatowej Organizacji Pozarządowej. Jego doświadczenie było ważnym argumentem, gdy w 2007 r. został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Aktywnie popularyzuje ideę misji międzynarodowych, organizuje wystawy tematyczne, spotkania autorskie i prelekcje dla młodzieży. Dzięki zaangażowaniu pana Brosia w grudniu 2007 r. na budynku Klubu Garnizonowego w Jarosławiu została umieszczona tablica upamiętniająca udział żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach pokojowych.

Za działalność międzynarodową został dwukrotnie wyróżniony przez ministra obrony narodowej. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, medal Zasłużony dla Wojska Polskiego. Został też odznaczony przez ministra obrony Słowacji medalem II klasy i medalem Wojenny Weteran.

Uczestnicząc w różnego rodzaju sympozjach promuje Jarosław zarówno w kraju, jak i za granicą.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65