Zbigniew Guzowski

PROMOCJA MIASTA

Zbigniew Guzowski - współzałożyciel i długoletni prezes Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców przy Urzędzie Miasta Jarosławia. Jest organizatorem corocznych zawodów krótkofalarskich o Puchar Burmistrza Miasta, w którym uczestniczą stacje zagraniczne. Doprowadził do I Ogólnopolskiego Spotkania Kobiet Krótkofalowców, który zaowocował powołaniem Klubu Kobiet Krótkofalowców. Wspólnie z władzami miasta przyznaje dyplomy za nawiązywanie łączności radiowej z krótkofalowcami z terenu miasta. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Polskiego Związku Krótkofalarskiego na teren byłego województwa przemyskiego.

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65