Zespół Szkół im. Jana Pawła II

Zespół Szkół im. Jana Pawła II na mocy uchwały Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. Nr 475/XLV/2017 został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Baśki Puzon.

Dane teleadresowe:
ul. Traugutta 15
Telefon: 16 621 74 91, 16 621 49 10
Fax: 16 624 12 82

e-mail: zsjpjaroslaw@o2.pl
Strona internetowa: http://zsj.jaroslaw.pl/news.php 

Dyrektor: Wojciech Popczyński

Wicedyrektor: Franciszek Kulnianin

Akt założycielski:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaJaroslawia/document/111961/Uchwa%C5%82a-475_XLV_2017

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65