Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich, w ramach którego funkcjonowało Publiczne Gimnazjium Nr 4 od 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Klasy II i III dotychczasowego GP 4 weszły w strukturę SP 11.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 11:

ul. Kraszewskiego 39

Telefon: 016 621 54 19, 016 621 49 39 

Strona internetowa SP 11: http://www.sp11jaroslaw.pl/

Strona internetowa klas gimnazjlanych (ZSO): www.zsojaroslaw.edu.pl

Adres e-mail:Wicedyrektor: Adam Kroczek
Wicedyrektor: dr Tomasz Kulesza

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65