Aktualności / wydarzenia

(28.03.2002)
Trwają prace nad turstycznym planem miasta Jarosławia. Wspólnie z Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym OPGK w Rzeszowie uzgodniono techniczny zakres prac. Przedsiębiorstwo dysponuje cyfrowymi mapami Jarosławia na podstawie których nakładając lub odzielając poszczególne warstwy można będzie wydać plan miasta zawierający wszystkie ważne dla turystów informacje.
(22.03.2002)
W ramach struktury organizacyjnej Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki istnieją międzynarodowe komisje skupiające ekspertów z różnych dziedzin życia społeczno - gospodarczego.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65