Aktualności / wydarzenia

(29.12.2003)
W dniu 4 grudnia Mistrz Olimpijski zagościł w mieście swojej młodości i odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia - Mariana Janusza akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65