Aktualności / wydarzenia

Sekretarz Miasta

Od dzisiaj w Urzędzie Miasta Jarosławia funkcję sekretarza pełni mgr inż. Jan Biłas - dotychczasowy pełnomocnik burmistrza ds. informacji niejawnych. Nowa ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. nakłada na kierowników jednostek samorządowych obowiązek zatrudnienia sekretarza. Dotychczas było to w gestii organu uchwałodawczego, w tej chwili sekretarz podlega bezpośrednio zwierzchnikowi.
           Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz w szczególności w art. 5 (Dz. U. 223, poz. 1458) nakłada na kierowników jednostek samorządowych obowiązek zatrudnienia sekretarza. Zgodnie z nowymi regulacjami burmistrz może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań w szczególności w zakresie organizacji pracy urzędu oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Dotychczas zatrudnianie sekretarza było fakultatywne, sekretarzem była osoba odwoływana i powoływana na mocy uchwały Rady Miasta, w chwili obecnej sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki samorządowej - czyli burmistrzowi.

Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 4-letni staż w jednostkach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Ponadto sekretarz nie może tworzyć, zakładać i być członkiem partii politycznej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br., funkcję sekretarza Miasta Jarosławia od 16 stycznia br. pełni mgr inż. Jan Biłas, który spełnia wszystkie wymagania prawne.

Jan Biłas, mgr inż., lat 57, żonaty dwoje dorosłych dzieci, bezpartyjny

  • Od czerwca 2007 r. do chwili obecnej pełnomocnik burmistrza ds. informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jarosławia, wcześniej naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
  • W latach 1987-1995 r. pracownik Wojskowej Komisji Uzupełnień w Jarosławiu jako oficer, kierownik i następnie zastępca wojskowego komendanta uzupełnień.
  • Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
  • Zainteresowania skupione wokół czynnego wypoczynku głównie przez uprawianie narciarstwa alpejskiego - co jest jego pasją.

Przypominam, iż w latach wcześniejszych funkcję sekretarza w Urzędzie Miasta Jarosławia pełnili:

  • Mgr Barbara Bąk - lata: 1990 - 2003
  • Mgr Franciszek Gołąb - lata: 2003 - 2007
  • W okresie od marca 2007 do chwili obecnej w Urzędzie Miasta Jarosławia nie pracował nikt na tym stanowisku.

 

Iwona Międlar
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(16.01.2009 | aktualizacja 16.01.2009 16:25)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65