Aktualności / wydarzenia

„Gospodarka Miasta Jarosławia i plany perspektywiczne”

Tak brzmiał tytuł prezentacji, jaką przedstawił Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski na wczorajszym spotkaniu Stowarzyszenia Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Jarosławiu, które miało miejsce w sali lustrzanej Centrum Kultury i Promocji.
Zdzisław Okopski prezes Stowarzyszenia Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Jarosławiu.
Zdzisław Okopski prezes Stowarzyszenia Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Jarosławiu.
Burmistrz Andrzej Wyczawski.
Burmistrz Andrzej Wyczawski.
Burmistrz Andrzej Wyczawski omawia plany drogi obwodowej.
Burmistrz Andrzej Wyczawski omawia plany drogi obwodowej.
Fot. Irmina Kardaszyńska

19 stycznia br. odbyło się już kolejne z cyklu spotkań, na których Stowarzyszenie porusza różnego rodzaju problemy dotyczące m.in. naszego miasta. Burmistrz Andrzej Wyczawski tym chętniej przyjął zaproszenie, ponieważ mógł przybliżyć etapy pracy nad wieloma inwestycjami zrealizowanymi w ubiegłym roku, ale też plany na przyszłość. Towarzyszyła temu prezentacja multimedialna i krótki film promujący Jarosław. W kameralnym gronie zainteresowani mogli uzyskać bliższe informacje m.in. o planach budowy nowej biblioteki, pracach zmierzających do przebudowy płyty rynku, funkcjonowaniu jarosławskich przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli również mjr Zdzisław Niemczycki - kilka dni temu odznaczony Honorową Statuetkę "Zlotów Gwiaździstych" oraz doc. dr Stanisław Sobocki, który w swoim wystąpieniu poruszył dwa tematy:„Dzieje dzieci miasta Jarosław w czasie okupacji niemieckiej" oraz  „Burmistrzowie Wolnego Królewskiego Miasta Handlowego Jarosławia".

Spotkanie prowadził Zdzisław Okopski prezes Stowarzyszenia.

Uczestniczyły w nim także przedstawicielki Stowarzyszenia: Helena Marmurowicz - wiceprezes, Maria Ożga - księgowa, Maria Drostek - sekretarz, ponadto Helena Szczepanik prezes zaprzyjaźnionego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Jarosławiu oraz stali słuchacze.  

Małgorzata Młynarska
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(20.01.2010 | aktualizacja 20.01.2010 14:22)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65