Aktualności / wydarzenia

Renowacje dzięki dotacjom

Trwa w tej chwili remont elewacji Cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu. Jest to jedna z kilku planowanych prac przy obiektach zabytkach w tym roku, ujęta w budżecie miasta, na którą przeznaczyliśmy 90 tys. zł.
Widok na elewację frontową | Fot.  Małgorzata Młynarska
Widok na elewację frontową
Fot. Małgorzata Młynarska
Widok od strony południowo-zachodniej
Widok od strony południowo-zachodniej
Elewacja północna
Elewacja północna

W tym roku zaplanowanych jest łącznie 13 prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, w tym 4 inwestycje własne i 9 prac dotowanych z budżetu miasta.

Dzięki jednej z takich dotacji jarosławska cerkiew zaczyna nabierać nowego blasku. Elewacja frontowa została już odświeżona, zbito stare tynki, trwają prace przy elewacji północnej, osuszaniu fundamentów, planowany jest również remont dzwonnicy. Gmina Miejska Jarosław przeznaczyła na ten cel 90 tys. zł.

 

Przypomnijmy!

Pozostałe obiekty, przy których planowane są remonty bądź konserwacje, dotowane z budżetu miasta to:
- budynek bramy wjazdowej do Opactwa SS. Benedyktynek oraz dawny klasztor benedyktyński - remont / dotacja 150 tys. zł dla Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej,

- pomieszczenia pod wieżą południową Opactwa SS. Benedyktynek - remont, paschał i chrzcielnica w kościele św. Mikołaja - konserwacja / dotacja 40 tys. dla Rektoratu przy kościele św. Mikołaja,

- opracowanie dokumentacji technicznej budynków dawnej rezydencji kapelanów i dewotek w opactwie benedyktyńskim / dotacja 55 tys. zł dla Klasztoru SS. Benedyktynek,

-
zachodnie skrzydło dawnego kolegium jezuickiego - remont / dotacja 165 tys. zł dla Parafii pw. Bożego Ciała,

- wyposażenie zakrystii bazyliki pw. MB Bolesnej - prace konserwatorskie / dotacja 68 tys. zł dla Klasztoru OO. Dominikanów (OP) przy bazylice pw. MB Bolesnej,

- ołtarz główny kościoła pw. Trójcy Świętej - (etap II - konserwacja estetyczna) / dotacja 75 tys. zł dla klasztoru OO. Reformatów (OFM),

- klasztor Zgromadzenia SS. Niepokalanego Poczęcia NMP - wykonanie izolacji części fundamentów / dotacja 25 tys. zł dla Zgromadzenia SS. Niepokalanek,

-
Wielka Izba kamienicy Rynek 11 -  remont tynków wewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej / dotacja 33 tys. 500 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,

Łączny koszt wszystkich prac dotowanych to ponad 700 tys. zł.

 

Inwestycje własne to:
- kontynuacja prac przy izolacji fundamentów ratusza. W tym roku prace obejmują fundamenty ściany północnej i wschodniej oraz obłożenie partii cokołowej płytami z piaskowca,
- remont elewacji kamienicy Rynek 6,
- konserwacja nagrobków na terenie Starego i Nowego Cmentarza: Adolfa Dietziusa, Ferdynanda Wenzla, Antoniego Werbena, Anny Dietzius z domu Hawel,
- remont kapliczki przy ul. Benedyktyńskiej wraz z konserwacją rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego - 2 poł. XIX w.

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(16.07.2010 | aktualizacja 16.07.2010 11:52)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65