Aktualności / wydarzenia

Nowy rok w „Galerii u Attavantich"

„Galeria u Attavantich” w Centrum Kultury i Promocji rozpoczęła kolejny rok działalności. Do tej pory od pierwszego wernisażu 31 lipca 2009 r. zorganizowano już ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Pierwszą wystawą w 2011 r. jest obecnie dostępna - otwarta 14 stycznia, prezentująca malarstwo prof. Stanisława Żukowskiego z Lublina.
Fot. Małgorzata Młynarska
Artystę przywitały dyrektor CKiP Iwona Turek oraz opiekun galerii Elżbieta Piekarska.
Artystę przywitały dyrektor CKiP Iwona Turek oraz opiekun galerii Elżbieta Piekarska.
Szczęśliwy posiadacz pracy prof. Stanisława Żukowskiego.
Szczęśliwy posiadacz pracy prof. Stanisława Żukowskiego.

Wystawa prac Kierownika Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, to pierwsza w nowym roku wystawa w „Galerii u Attavantich". Na wernisażu, 14 stycznia pojawiło się szerokie grono zainteresowanych, bliskich i przyjaciół artysty m.in. współpracownik - Jan Ferenc, który zaangażował się w zorganizowanie wystawy, Maria Ferenc,  Henryk Cebula oraz doc. Stanisław Sobocki z małżonką.

Na wystawie artysta prezentuje malarstwo akrylowe. Są to prace dużych formatów, wciągające w barwny świat abstrakcji i wizji alternatywnej rzeczywistości. Autor pozwala odbiorcy na indywidualny odbiór dzieła, nie narzuca interpretacji, nie nadaje tytułów, każdy może znaleźć coś dla siebie, zrozumieć, odczytać i przyjąć. Jak sam przekonywał podczas otwarcia wystawy: - obraz powinien samodzielnie oddziaływać na widza. Jeżeli budzi zainteresowanie, to jest najważniejsze...

Na wernisażu można było również wylosować jedną z prac artysty.
Wystawa czynna będzie do 30 stycznia br., codziennie oprócz poniedziałków w godz. 9.00 - 18.00. Bilety: normalny 2 zł, ulgowy 0,50 gr

 


Prof. Stanisław Żukowski urodził się w 1953 r. w Kobylnicach koło Wilna. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mariana Stelmasiaka w 1977 r. Od 1976 r. jest pracownikiem UMCS, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych, prodziekana Wydziału Artystycznego, obecnie Kierownika Zakładu Malarstwa. Uprawia malarstwo, rysunek i rzeźbę. Zorganizował 20 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 130 wystawach zbiorowych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne: 1983 r. - III nagroda w X Ogólnopolskim Konkursie Malarskim na Obraz im. Jana Spychalskiego (Poznań); 1984 r. - roczne stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki (Warszawa); 1990 r. - Wyróżnienie Honorowe oraz Nagroda Fundowana w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Bielska Jesień `90", (Bielsko-­­­Biała); wielokrotnie otrzymywał nagrody rektorskie. Prace Stanisława Żukowskiego znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.

 

Małgorzata Młynarska
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(17.01.2011 | aktualizacja 18.01.2011 20:19)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65