Aktualności / wydarzenia

„Odświeżamy nasze miasto” - Jarosławska Koalicja Antytytoniowa

25 listopada w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyła się narada dot. powołania Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej „Odświeżamy nasze miasto”. Z ramienia Urzędu Miasta uczestniczył w niej zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn oraz Bogusław Ryzner ze Straży Miejskiej.
Fot. Magdalena Mątkowska-Czyż (2)

Powołanie Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej dotyczy projektu „Odświeżamy nasze miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Uczestnikom narady przestawiono spoty antytytoniowe z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a na końcu spotkania mgr Renata Majkut - Lotycz poinformowała o harmonogramie działań i obowiązujących dokumentacjach w projekcie. Podczas narady ustalono wyrażenie zgody na przystąpienie do Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT" poprzez podpisanie i przesłanie do PSSE Jarosław wypełnionej deklaracji. Umieszczenie na stronach internetowych partnerów koalicji informacji nt. realizacji projektu oraz zamieszczenie spotów i ich monitoring. Ekspozycję tabliczek i zakazów palenia otrzymanych z PSSE Jarosław na budynkach reprezentowanych instytucji. Publikacje projektu w Biuletynie UM Jarosław, informowanie o realizacji projektu i zagrożeniach dla zdrowia w związku z paleniem przy okazji szkoleń, konferencji itp. organizowanych w Urzędzie Miasta Jarosławia. Krótkie komunikaty nt. skutków palenia wysyłane do pracowników UM, policji w przy pomocy sieci wewnętrznej. Monitoring przestrzegania zakazu palenia zgodny z otrzymaną dokumentacją, a także poruszanie tematyki antytytoniowej i realizowanych działań w lokalnej gazecie.

 

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(30.11.2011 | aktualizacja 30.11.2011 13:09)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65