Aktualności / wydarzenia

Budżet uchwalony

Budżet 2012 roku to budżet przełomu. Będziemy minimalizować dług – podsumował burmistrz Andrzej Wyczawski. W czwartek, 29 grudnia Rada Miasta Jarosławia przyjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.
Fot. Małgorzata Młynarska

Radni budżet przyjęli jednogłośnie. Planowane dochody wyniosą 97,2 mln zł, natomiast na wydatki potrzeba 99,7 mln. Z tego wynika, iż deficyt osiągnie kwotę 2,5 mln. Jest to kwota mieszcząca się z powodzeniem w dopuszczalnych widełkach, jakie przewiduje ustawa o finansach publicznych. Wśród tegorocznych największych wydatków trzeba wymienić te zaplanowane na oświatę - 44,6 mln, na pomoc społeczną - 17,2 mln, na sport i kulturę fizyczną - 5,4 mln, na działania związane z kulturą - 4,8 mln, na sprawy związane z transportem - ponad 3 mln. Ponad 3 mln przeznaczone zostaną również na gospodarkę komunalną z ochroną środowiska.

W sesji Rady Miejskiej gościnnie uczestniczył Andrzej Buczek Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność", a zarazem radny sejmiku województwa.

Monika Polita
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(30.12.2011 | aktualizacja 30.12.2011 20:04)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65