Aktualności / wydarzenia

Szkolenie Jarosławskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

JFRP w Jarosławiu serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na ciekawe i pomocne szkolenie pt.: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DOTYCZĄCE SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH"

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietna 2006 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Szkoleń i Doradztwa - siedziba JFRP - Rynek 6 w Jarosławiu.
Uczestnicy zapoznają się z kryteriami kwalifikacyjnymi oraz uczestniczyć będą w praktycznym warsztacie dotyczącym - poszerzenia wiedzy i pogłębienia umiejętności rozwiązywania problemów powstałych przy stosowaniu procedury zamówień publicznych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Potwierdzenia udziału w szkoleniu / Formularze zgłoszeniowe podane Państwu w załączniku /należy wysłać pocztą i jednoczesnie faksem do dnia 30 marca 2006 r. - do Jarosławskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, 37-500 Jarosław - ul. Rynek 6 Tel/fax. 166217666, w godz. 8.00 - 16.00

Serdecznie zapraszamy!

JFRP
(09.03.2006 | aktualizacja 29.11.2007 16:32)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65