Aktualności / wydarzenia

25-lat Harcerskiego Klubu Łączności SP8ZIV

Zrzeszony w strukturach Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Jarosławiu Klubu Łączności SP8ZIV, który działa przy Komendzie Hufca ZHP im. Czesławy „BAŚKI” Puzon obchodzi jubileusz 25-lecia.
Fot. Uroczyste spotkanie prowadził kierownik Klubu Zbigniew Guzowski
Fot. Patryk Górecki

Okolicznościowa zbiórka z tej okazji odbyła się w siedzibie jarosławskiej Komendy Hufca ZHP. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządu miejskiego, a także prezesów i dyrektorów zaprzyjaźnionych firm, które wspierają działalność Klubu oraz członków kierownictwa Harcerskiego Klubu Krótkofalowców i operatorów radiostacji klubowej SP8ZIV. Spotkanie poprowadził kierownik Zbigniew Guzowski SP 8 AUP, który przedstawił historię działalności Klubu i podsumował najważniejsze osiągniecia.

- Klub prowadzi stałe szkolenia dla młodych chętnych adeptów sztuki krótkofalarskiej, prowadząc zajęcia w ramach zajęć poza lekcyjnych znajdując młodym ludziom inne alternatywne zajęcia techniczne ale również powiększające wiedzę na temat radio - elektroniki geografii, turystyki i astronomii. Wszystkie organizowane przez nasz klub zawody i maratony przyjęte zostały do kalendarza ogólnopolskich imprez krótkofalarskich. Promujemy nie tylko działalność jarosławskiego harcerstwa i krótkofalarstwa ale również nasze miasto i powiat - mówił Z. Guzowski.

Z okazji jubileuszu kierownictwo Klubu wspólnie z jarosławską Komendą Hufca  zorganizowało okolicznościowe ogólnopolskie zawody oraz wydało specjalnie opracowany okolicznościowy Dyplom. Podczas uroczystego spotkania podziękowania i wyróżnienia za działalność na rzecz Klubu otrzymali: Grzegorz Bechta, Marek Piotrowski, Jacek Wojtas, Marian Kogut, Jan Pajda, Marek Puzio, Marian Szarek, Zbigniew Baryła, Tomasz Strzębała i Teresa Lewko.

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(08.11.2012 | aktualizacja 08.11.2012 12:47)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65