Aktualności / wydarzenia

Święto Pracownika Socjalnego

W Polsce Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Z tej okazji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu odebrali gratulacje i podziękowania.
Bogdan Wołoszyn - zastępca burmistrza, Barbara Mazierka - skarbnik miasta, Jan Biłas - sekretarz miasta.
Bogdan Wołoszyn - zastępca burmistrza, Barbara Mazierka - skarbnik miasta, Jan Biłas - sekretarz miasta.
Gratulacje w imieniu burmistrza dyrektorowi S. Słocie złożył Jan Biłas.
Gratulacje w imieniu burmistrza dyrektorowi S. Słocie złożył Jan Biłas.
Od lewej: B. Wołoszyn, B. Maziarka, J. Biłas, S. Słota, J. Starost, A. Jędrejko. | Fot.  Iwona Międlar
Od lewej: B. Wołoszyn, B. Maziarka, J. Biłas, S. Słota, J. Starost, A. Jędrejko.
Fot. Iwona Międlar
W oficjalnym spotkaniu uczestniczyli zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn, skarbnik Barbara Maziarka, sekretarz miasta Jan Biłas, komendant Straży Miejskiej Andrzej Jędrejko oraz naczelnik wydziału spraw obywatelskich Jan Starost. List gratulacyjny w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego odczytał sekretarz miasta Jan Biłas. Dyrektor MOPS-u Stanisław Słota podziękował pracownikom za rzetelną pracę, wypełnianie obowiązków związanych z pracą w terenie z najbardziej potrzebującymi. W tym roku także po raz pierwszy przyznano tytuł Pracownik Roku. Pracownicy MOPS-u uznali, iż tytuł ten otrzyma Iwona Stefanowska.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu pracuje 19 pracowników socjalnych, zobowiązanych do tzw. pracy w terenie, czyli z osobami i rodzinami potrzebującymi wsparcia, zagrożonymi patologią, czy bezdomnością. Blisko 1300 rodzin korzysta na co dzień ze świadczeń pieniężnych, a ponad 5000 osób otrzymuje pomoc rzeczową w Punkcie 1 grosz przy ul. Bandurskiego.
W chwili obecnej MOPS prowadzi trzy duże programy skierowane do różnych grup społecznych:
1. Czas na aktywność - projekt realizowany ze środków unijnych w latach 2008 - 2015. Dotąd wykorzystano 1 mln 790 tys. zł, na kolejny etap 2013-2015 aplikują o 2 mln 400 tys. zł.
2. Trampolina - program ze środków rządowych dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. 
3. Program dla osób bezdomnych dofinansowany ze środków ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Iwona Międlar
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(22.11.2012 | aktualizacja 22.11.2012 12:07)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65