Aktualności / wydarzenia

Remont mogił na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu

W środę, 5 grudnia br. nastąpił odbiór kompleksowego remontu dwóch mogił zbiorowych Żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej znajdujących się w kwaterze nr 21 na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu.
Fot. M. Lachowska
 

Polegli żołnierze to ofiary września 1939r., które udało się zidentyfikować. Obecny wystrój nadaje miejscu odpowiednią rangę i szacunek, kieruje przechodnia do konkretnych czasów.

Mogiły przed remontem obramowane były cokołem betonowym w formie kwadratu wypełnionego ziemią, a w środku ustawiony biały krzyż z rury stalowej.

Remont mogił polegał na wykonaniu granitowych tablic inskrypcyjnych, rzeźbionych krzyży odlanych z żeliwa u podnóża których umieszczony został rok 1939, również odlany z żeliwa. Mogiły zostały ogrodzone słupkami granitowymi wraz z ozdobnym łańcuchem. Na granitowych tablicach umieszczono imiona i nazwiska żołnierzy poległych i zmarłych w 1939 roku oraz liczbę osób niezidentyfikowanych. Wewnątrz powierzchnia mogił wykończona została kostką granitową wypiętrzającą się lekko w górę do tablicy inskrypcyjnej umieszczonej pod lekkim skosem.

Koszt wykonania remontu wyniósł 91 679,37 zł z czego 50 000,00 zł -  to dotacja celowa przyznana Gminie Miejskiej Jarosław z Urzędu Wojewódzkiego, pozostała zaś kwota w wysokości 41 679,37 zł to środki własne z budżetu miasta.

W odbiorze uczestniczyli z ramienia Urzędu Miasta Jarosławia, zastępca burmistrza Stanisław Misiąg i naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Zbigniew Piskorz.

Monika Lachowska
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(07.12.2012 | aktualizacja 07.12.2012 13:54)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65